DATA SECURITY

数据处理与数据安全参展范围:数据的采集、分析、整理、计算、编辑;DCAP数据为中心的审计与安全防护技术、

                                          容灾备份解决方案、ILM信息生命周期管理、冷热数据分配、视频存储解决方案等;